Zniesienie kwot mlecznych sprzyja rozwojowi produkcji mleka Polsce

Upłynęły już trzy lata od kiedy produkcja mleka w UE przestała podlegać regulacjom. W trzecim roku po zniesieniu kwotowania (od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.)  jak podaje GUS, w Polsce skupiono prawie 11,3 mld litrów mleka, tj. o 10,9% więcej niż w ostatnim roku obowiązywania kwot (od kwietnia 2014 do marca 2015 r.) oraz o 4,6% więcej niż w poprzednich dwunastu miesiącach.

Według ekspertów BGŻ BNP Paribas zniesienie kwot mlecznych sprzyja rozwojowi produkcji mleka, szczególne w północno-wschodniej Polsce.

– Między trzecim rokiem po zniesieniu kwot, a ostatnim rokiem kwotowym, skup mleka najbardziej zwiększył się w woj. podlaskim (o 346 mln l, tj. o 16,6%). Znaczący wzrost skupionego mleka – o 308 mln l, tj. 14,3%- odnotowano w woj. mazowieckim. Również w woj. warmińsko-mazurskim skup mleka zwiększył się dynamiczniej niż średnio w kraju – o 13,1% tj. o 105 mln l. Oprócz tych województw duży przyrost wolumenu skupu wystąpił też w województwie wielkopolskim (o 203 mln l, tj. o 13,1%) – informuje Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BGŻ BNP Paribas.

Źródło: BGŻ BNP Paribas