fbpx

Znakowanie owiec i kóz od 1 stycznia 2008 r

Od 1 stycznia 2008 r. wszystkie owce i kozy przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego (sprzedaż z Polski do innych krajów UE) obowiązkowo muszą być oznakowane elektronicznym identyfikatorem. Obowiązek znakowania owiec/kóz elektronicznymi identyfikatorami (tzw. chipami) wynika z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG. N

Obowiązek ten jest wpisany do Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.), której przepisy stanowią, że od 1 stycznia 2008 r. wszystkie owce i kozy przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego muszą być oznakowane dwoma kolczykami (mieć założone dwa kolczyki), w tym jednym zawierającym elektroniczny identyfikator.

Owce i kozy, które będą przeznaczone do handlu (obrót wewnątrz Wspólnoty) należy znakować kolczykiem zwykłym w lewym uchu i elektronicznym umieszczonym w prawym uchu. Natomiast zwierzęta przeznaczone do obrotu krajowego znakuje się poprzez założenie, dwóch kolczyków zwykłych.

Nie zmieniają się zaś przepisy określające, w jakim terminie zwierzęta powinny być oznakowane. Posiadacz owcy / kozy jest obowiązany oznakować zwierzę przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada (gospodarstwa, w którym się urodziło), jednak nie później niż 180 dni od dnia urodzenia danej sztuki.

Wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem owiec albo kóz do rejestru można załatwić w biurze powiatowym ARiMR. Posiadacze zwierząt zamierzający oznakować owce/kozy kolczykami z elektronicznymi identyfikatorami muszą wystąpić do Biura Powiatowego ARiMR o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych, niezbędnych do indywidualnego oznakowania tych zwierząt. Rolnik może zamówić pulę numerów bez elektronicznego identyfikowania (na dwa zwykłe kolczyki) lub pulę numerów do elektronicznego identyfikawania (tj. numeru na kolczyk zwykły i takiego samego na kolczyk z elektronicznym identyfikatorem tzw. chipem).

Biuro powiatowe udziela posiadaczowi zwierząt odpowiedzi odrębnie dla kolczyków zwykłych i dla kolczyków z elektronicznymi identyfikatorami w następującej formule:
a) Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków – z pieczątką Autoryzowane do produkcji” – dla kolczyków zwykłych,
b) Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków – z pieczątką “Autoryzowane do produkcji – identyfikator elektroniczny” – dla kolczyków z elektronicznymi identyfikatorami.Dopiero dysponując takimi “odpowiedziami” posiadacz zwierząt może zamówić u dostawców kolczyków (znajdujących się na liście prowadzonej przez ARiMR) oddzielnie kolczyki zwykłe i oddzielnie kolczyki z elektronicznym identyfikatorem. Kolczyki te może zamówić u jednego lub u różnych dostawców. Zamówienie do wybranego dostawcy (wraz z otrzymaną z biura powiatowego ARiMR odpowiedzią z pieczątką “Autoryzowane do produkcji” lub “Autoryzowane do produkcji – identyfikator elektroniczny”) posiadacz zwierząt może wysłać osobiście lub za pośrednictwem biur powiatowych Agencji.

źródło: ARiMR
opr. MS
Wrp.pl

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner