Znakowanie mięsa po nowemu

Komisja Europejska (KE) poinformowała o uchwaleniu nowego rozporządzenia dot. wprowadzenia oznaczenia kraju pochodzenia mięsa sprzedawanego na terenie UE. Nowy akt prawny ma wejść w życie 1 kwietnia 2015 roku.

Celem jest wprowadzenie większej przejrzystości w łańcuchu dostaw i tym samym poprawa świadomości konsumentów odnośnie źródła i pochodzenia mięsa. Od 1 kwietnia 2015 r. produkty mięsne mają zawierać informacje o kraju pochodzenia, tj. gdzie zwierzę się urodziło, miejsce hodowli i uboju. Jeśli te etapy produkcji miały miejsce w różnych krajach, ta informacja powinna być również zawarta na opakowaniu. Dotyczy to również mięsa mielonego. W tym przypadku jeśli surowiec pochodzi z różnych krajów etykieta powinna zawierać informacje, że hodowla i ubój odbyły się w UE lub w krajach spoza UE.
Wprowadzenie nowych norm związane jest z wybuchem na początku br. tzw. afery mięsnej. W następstwie tych wydarzeń niektóre kraje członkowskie, w tym Francja, rozpoczęły działania mające na celu przekonanie innych krajów o konieczności wprowadzenia reguł pochodzenia dla najbardziej popularnych gatunków mięsa. 
Taki obowiązek istnieje już dla świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego i cielęcego. Został on wprowadzony w obliczu wybuchu choroby BSE i miał wpłynąć na poprawę zaufania konsumentów. Obecnie, w wyniku poparcia projektu KE przez większość krajów członkowskich, te normy zostaną rozszerzone na świeże, chłodzone bądź mrożone mięso wieprzowe, drobiowe, jagnięce i kozie. 
(wrp.pl)