“Znak Bezpieczeństwa KRUS” dla firmy EXPOM

Na XV Międzynarodowych Targach AGROTECH 2009 w Kielcach (13-15.03.) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, uhonorował firmę EXPOM z Krośniewic dwoma zezwoleniami na oznaczenie Znakiem Bezpieczeństwa KRUS” kilku wyrobów tego producenta: – sześciu typów agregatów do uprawy przedsiewnej “WICHER” oraz wałów wahadłowych przednich “TERRA I”. N”

Znak Bezpieczeństwa KRUS” nadawany jest w Kasie od 1996 roku, w formie specjalnego zezwolenia. Uprawnia ono producenta, importera lub dostawcę do oznaczania danych wyrobów graficznym marketingowym logotypem Kasy. Uzyskanie zezwolenia wymaga poddania się dobrowolnej atestacji, prowadzonej w celu potwierdzenia najwyższych wymagań jakościowych, innowacyjności oraz użytkowej przydatności danego firmowego wyrobu. Zezwolenia uzyskują jedynie producenci/importerzy lub dostawy wyrobów sprawdzonych w badaniach technicznych pod względem jakości, nowoczesności i bezpieczeństwa w użytkowaniu. Zdobywca zezwolenia otrzymuje dodatkową nagrodę – statuetkę pn. “DOBROSŁAW”, symbolizującą “Sławę producentom zwiększającym bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych”.

Firma EXPOM dołączyła do grona 25 innych producentów i dostawców wyrobów dla rolnictwa, uprawnionych do oznaczania “Znakiem Bezpieczeństwa Kasy”. Łącznie symbolem tym jest oznaczonych w kraju 163 różnych typów i serii wyrobów.

opr. MS/Wrp.pl

N”