Znaczenie innowacji w zakresie hodowli roślin dla zrównoważonego rolnictwa

Innowacje w hodowli roślin są niezbędne, aby przyczynić się do zrównoważonej produkcji rolnej, która wspiera bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowe odżywianie. To jeden z kluczowych przekazów konferencji wysokiego szczebla na temat innowacji w dziedzinie hodowli roślin „Wspólna przyszłość”, zorganizowanej 19 listopada przez Copa-Cogeca i Euroseeds w Brukseli.

Wydarzenie zorganizowane pod patronatem fińskiej prezydencji Rady nakreśliło wyzwania i możliwości innowacji w zakresie hodowli roślin w UE oraz dało okazję do otwartego i konstruktywnego dialogu na temat potencjału takich innowacji dla zrównoważonego rolnictwa.

Jak podkreśla Copa–Cogeca ulepszone odmiany roślin są punktem wyjściowym całej produkcji żywności. Aby zachować konkurencyjność, europejscy hodowcy roślin muszą mieć dostęp do najnowszych narzędzi do hodowli roślin, które pomogą opracować nowe rośliny dla rolników, które będą bardziej odporne na szkodniki i choroby, ale także pomogą złagodzić zmiany klimatu i sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie jakości i zdrowej diety.

Źródło: Copa–Cogeca

Opracował: Samuel Skrzysz