Zmniejszyć populację wilków

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premier Beaty Szydło o spowodowanie zmniejszenia populacji wilka w Polsce oraz określenie przez Ministra Środowiska takiej liczebności populacji, aby nie zagrażały one prowadzeniu gospodarstw rolnych i samym rolnikom i mieszkańcom wsi.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych występował kilkakrotnie do Ministra Środowiska z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu szkód powodowanych przez wilki, zwłaszcza województwie podkarpackim i małopolskim. Jednak obecnie wilki rozprzestrzeniły się praktycznie w całym kraju zagrażając nie tylko zwierzętom gospodarskim i psom stróżującym ale również samym rolnikom i ich rodzinom. W piśmie otrzymanym od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w odpowiedzi na nasze wystąpienie do Ministra Środowiska, stwierdzono, że interwencja ministra nie jest możliwa i wskazano sposoby postępowania w indywidualnych przypadkach – informuje KRIR.

Zdaniem izb rolniczych problem nadmiernej populacji wilków osiągnął takie rozmiary, że nie jest sprawą indywidualnych rolników ale stał się już problemem ogólnokrajowym.

Źródło: KRIR