Zmniejszenie nasadzeń jabłoni – proponuje ŚIR

W związku z pogłębiającą się zapaścią cenową na rynku owoców oraz brakiem przesłanek na poprawę sytuacji Świętokrzyska Izba Rolnicza po przeprowadzeniu konsultacji wśród sadowników proponuje wprowadzenie mechanizmów prowadzących do zmniejszenia nasadzeń  jabłoni, szczególnie odmian, które dotychczas były sprzedawane na rynek rosyjski, oraz wiśni i czarnej porzeczki.


Zdaniem ŚIR  dotychczas stosowane mechanizmy polegające na wycofywaniu z rynku części wyprodukowanych owoców są bardzo mało skuteczne, nie stabilizują rynku i obejmują wąską grupę producentów, są drogie i skomplikowane. Proponowane rozwiązanie powinno mieć zastosowanie w całej Unii Europejskiej.

Pomoc finansowa Unii Europejskiej jako rekompensata z tytułu embarga powinna dotyczyć dobrowolnego ograniczenia powierzchni sadów w gospodarstwie indywidualnym. Redukcja nasadzeń powinna obejmować sady będące w pełni owocowania. Powierzchnia przeznaczona do karczowania powinna być przez okres co najmniej 5 lat wykorzystywana do uprawy roślin przemysłowych – rzepak, kukurydza – na biopaliwa lub rośliny wysokobiałkowe z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Po okresie pięcioletniego zobowiązania do redukcji nasadzeń w/w gatunków sadowniczych, o ile sytuacja na rynku ulegnie stabilizacji, będzie mógł powrócić do uprawy lub przedłużyć zobowiązanie na kolejne lata – mówi Ryszard Ciźla , prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Ponadto, jak zaznacza ŚIR, rekompensata z tytułu utraconych dochodów spowodowanych redukcją nasadzeń powinna być wypłacana corocznie przez ARiMR w oparciu o mechanizmy stosowane w odniesieniu do rezygnacji z uprawy buraków cukrowych. Wysokość dotacji powinna uwzględniać koszt nasadzeń poszczególnych gatunków, średni dochód w okresie przed wprowadzeniem embarga na import owoców przez Rosję oraz koszt karczowania i rekultywacji.

Źródło: ŚIR