Zmiany zasad wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw?

Publikujemy zapytanie Posła Czesława Siekierskiego do Komisji Europejskiej w sprawie zmiany zasad wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw

W dn. 4 kwietnia 2012 roku Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE nowe rozporządzenie wykonawcze nr 302/2012 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
Komisja Europejska wprowadziła ogromne ograniczenie wsparcia udzielanego na realizację inwestycji grupom producentów owoców i warzyw – do 10 mln EUR w skali całej UE!
Ponadto przepisy przejściowe zaproponowane w art. 2 spowodują poważne niejasności prawne wpływające na sytuację grup producentów, które zostały już uznane i wdrażają swoje plany dochodzenia do uznania. Moim zdaniem, nie do zaakceptowania jest sytuacja w której podmiot, który realizuje oficjalnie zatwierdzony plan obejmujący ścisłe założenia finansowe nagle ma do czynienia z absolutnie nowymi warunkami prawnymi, zmieniającymi podstawowe zasady finansowania.
Chciałbym Panu Komisarzowi przypomnieć, że celem wsparcia (m.in. na realizację inwestycji) udzielanego w ramach grup producentów było ułatwienie podmiotom posiadającym taki status spełnienia wymogów uznania jako organizacja producentów. KE zmieniając obecne przepisy w tym obszarze likwiduje de facto najważniejszy bodziec zachęcający producentów owoców i warzyw do współpracy. W konsekwencji proces organizowania rynku owoców i warzyw znacznie wyhamuje.
Pragnę również przypomnieć, że niestety, ale poziom zorganizowania sektora owoców i warzyw w nowych państwach członkowskich UE pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie względem starych państw członkowskich (ok. 15% w Polsce wobec 80% i 90% odpowiednio w Belgii i Holandii). Uprzejmie proszę o przesłanie opinii prawnej czy przepisy art. 2 nie stoją w sprzeczności z podstawową zasadą stanowienia prawa, zakładającą że prawo nie może działać wstecz. Ponadto chciałbym uzyskać szczegółowe wyjaśnienia dotyczące motywów zmiany dotychczasowych przepisów i zapytać KE o to czy jest świadoma, że przyjęte rozporządzenie całkowicie zahamuje powstawanie nowych grup producentów w nowych państwach członkowskich UE?

Dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PSL
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE
Członek Komisji Rozwoju Regionalnego PE
Członek Specjalnej komisji PE ds. nowej perspektywy finansowej UE
Były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności