Zmiany w zasadach nawożenia!

Wraz z początkiem maja br. polskich rolników i ogrodników czekają zmiany dotyczące zasad nawożenia azotem. Będą one dotyczyć zarówno zasady przechowywania nawozów, okresów nawożenia, jak i dozwolonych dawek.

Już od początku maja 2016 roku w Polsce będzie obowiązywać „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Ma on na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód sowodowanego przez nawożenie rolnicze a przy okazji zapobiec dalszemu ich zanieczyszczaniu.

Dyrektywa azotanowa według Komisji Europejskiej nie jest przez Polskę realizowana w pełni. Dlatego też KE wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Polsce, zarzucając nam nieywtsarczające starania w kierunku wdrożenia unijnych przepisów dot. ograniczania emisji zanieczyszczeń.

Efektem tego działania jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który doprowadził do potrzeby opracowania programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Prace nad nim wciąż trwają, dlatego wciąż jeszcze konkretne działania czy zalecenia nie są znane. Wiadomo jednak, że wyznaczone będą tzw. tereny szczególnie narażone OSN, na których zmienią się zasady dotyczące nawożenia. Obszary te będą poszerzone względem tych obecnie określonych (początkowo miał to być teren całego kraju).

Skoro więc program, a wraz z nim zmiany zasad nawożenia mają zacząć obowiązywać już w maju br., to prace nad ich opracowaniem powinny zakończyć się już wkrótce. Na pewno będziemy Państwa informować na bieżąco w tej sprawie.

Renata Struzik