Zmiany w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

Przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin została opublikowana 6.września 2011 r. w Dz. U. Nr 186 poz. 1099 r. Wprowadza ona zmiany do aktu prawnego z 26 czerwca 2003 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie to:
* poszerzenie kategorii posiadaczy gruntów rolnych uprawnionych do korzystania z instytucji odstępstwa rolnego, bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy odmiany (drobnych rolników), z posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha do posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 25 ha z wyłączeniem producentów ziemniaka,
*zwiększenie katalogu gatunków roślin uprawnych w stosunku, do których możliwe jest stosowanie przez rolników instytucji odstępstwa rolnego, z dotychczasowych 8 gatunków (pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydza, rzepak ozimy i ziemniak), do katalogu 16 roślin uprawnych w zakresie do 25 ha (pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty, łubin wąskolistny, lucerna siewna, groch siewny, bobik, wyka siewna, pszenica twarda, rzepik, len zwyczajny – oleisty) oraz w zakresie do 10 ha – ziemniak.

Zmiany te są szczególnie korzystne dla producentów rolnych poprzez zwiększenie liczby zwolnionych z opłat producentów rolnych oraz zwiększenie liczby gatunków, dla których będzie możliwe korzystanie z odstępstwa rolnego.

Zmianą korzystną dla hodowców roślin jest umożliwienie pobierania opłat za używanie materiału ze zbioru dla organizacji hodowców, której dany hodowca jest członkiem.

Zmieniona ustawa wejdzie w życie 21 września br.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności