Zmiany w składzie Zarządu Spółki Pol-Mot Warfama

Rada Nadzorcza Pol-Mot Warfama S.A. dnia 30 czerwca 2008 roku odwołała Pana Krzysztofa Mularuka z funkcji Członka Zarządu/ Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Andrzeja Urbanowicza z funkcji Członka Zarządu Spółki powołując nowych członków zarządu.

Nowymi Członkami Zarządu zostali Pan Adama Dobielińskiego jako Wiceprezes Zarządu orazPan Jana Andrzeja Wielgusa pełniący funkcję Członka Zarządu. Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

Pan Adam Dobieliński (ur. 21 listopada 1947 roku) – ukończył w roku 1971 studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej w zakresie mechaniki – specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.

Przebieg pracy zawodowej:

-1971-1979 – Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu – praca na stanowiskach:
Konstruktora, Technologa, Kierownika Działu Technologicznego, Głównego Inżyniera Fabryki i Kierownika Fabryki
-1979-1993 – Fabryka Samochodów Rolniczych ,,POLMO w Poznaniu – praca na stanowiskach:
Zastępcy Dyrektora Fabryki ds. produkcji, a od roku 1981 Dyrektora Fabryki
– 1993-2001 – Volkswagen Poznań sp. z o.o.- praca na stanowisku Członka Zarządu
– 2001-2007 – Totalizator Sportowy sp. z o.o.- praca na stanowisku Dyrektora Oddziału w Poznaniu
– 2007-2008 – POL-MOT Holding S.A.- praca na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. nowych uruchomień.

Pan Jan Andrzej Wielgus (ur. 29 stycznia 1942 roku) – ma wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus posiada ukończone kursy w zakresie zarządzania do rad nadzorczych i spółek oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Przebieg pracy zawodowej:

– 1961-1974 – Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie
– 1974-1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji
– 1980-1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie
– 1990-2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie
– 2002-2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie
– 2007-2008 – Dyrektor Rozwoju Polmot-Warfama oddział w Lublinie

Przypomnijmy, że stanowisko Prezesa Zarządu Spółki już od maja tego roku piastuje pan Stanisław Kulas.

Pan Kulas urodził się w 1951 roku w Bartoszycach. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydział Budowy Maszyn, specjalność – Maszyny Robocze Ciężkie.
W roku 1994 ukończył studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W roku 2007 uzyskał tytuł MBA dla Finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Obecnie studiuje Zarządzanie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie ze specjalnością Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Stanisław Kulas od 14 lat związany jest z branżą producentów maszyn rolniczych. Do czasu objęcia funkcji Prezesa Zarządu Pol-Mot Warfama pełnił m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu/Członka Zarządu spółki Pol-Mot Warfama S.A. w Dobrym Mieście, Dyrektora Fabryki/Dyrektora Oddziału Fabryki Maszyn Rolniczych Pol-Mot Tur w Biedaszkach Małych – lata 2006-2008,
– Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Pol-Mot Tur S.A. w Biedaszkach Małych – lata 1997-2006,
– Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Przedsiębiorstwa Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. – lata 1998-1999,
– Dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mrągowie – lata 1994-1997,
– Prezesa spółki Browar Sp. z o.o. w Kętrzynie – lata 1992-1994,
– Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Browar Kętrzyn w Kętrzynie – lata 1992-1993,
– Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Państwowej Komunikacji Samochodowej oddział w Kętrzynie – lata 1979-1990.

————————————————————–

opr. A.Arabska na podstawie informacji warfama.pl