Zmiany w przepisach dotkną każdego

We wtorek, 22. lipca prezydent RP, Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowymi przepisami, czekają nas spore zmiany.

Według nowej ustawy, samorządy terytorialne będą mogły łatwiej nawiązywać współprace między sobą i dobrowolnie łączyć się. Przepisy te mają przede wszystkim za zadanie ułatwienie realizacji zadań jednostek samorządowych.
Temu celowi ma służyć możliwość zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych (centra usług), a także stworzenie podstawy prawnej do tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu – można dowiedzieć się z komunikatu kancelarii prezydenta.

Nowelizacja wprowadza zachęty do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego; połączone gminy o niższych dochodach będą mogły (w okresie 5 lat po połączeniu) uzyskać wzrost udziału w PIT nawet o 10 punktów procentowych (aktualnie jest to 5 pp). Nowopowstała, powiększona gmina miała wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.
Samorządy będą mogły również tworzyć tzw. centra usług wspólnych. Dzięki temu szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej na terenie jednej gminy będą mogły mieć np. wspólną księgowość. Takie samorządowe centra obsługi będą się też mogły łączyć i wspólnie prowadzić np. księgowość szkół czy przedszkoli z kilku gmin.

Wprowadzone zostaną także zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn (opodatkowane zostaną także niektóre przypadki zniesienia współwłasności na rzecz współwłaścicieli), ustawy o podatku rolnym (określone zostaną przeliczniki m.in. dla rowów, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych).

Nowe przepisy wejdą w życie wraz z nadejściem nowego roku. Wyjątkiem są przepisy zakazujące zmian górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r., które będą obowiązywały po dniu ogłoszenia oraz zapisy np. dotyczące usuwania drzew, które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Renata Struzik, źródło: PAP