fbpx
Strona głównaUprawaOchrona roślinZmiany w PROW maja lepiej wspierać rolników

Zmiany w PROW maja lepiej wspierać rolników

Rada Ministrów na wniosek ministra rolnictwa  przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jak podkreśla resort rolnictwa proponowane rozwiązania w większym stopniu dostosowują wsparcie do potrzeb rolników.

Dobrostan zwierząt

Będzie to nowe działanie, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Poprawa jakości życia zwierząt i ich zdrowia wpłynie korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi. Na realizację tego działania przeznaczono 50 mln euro. Planuje się że działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zostanie uruchomione już w 2020 roku.

Szkolenia doradców

Zmiana dotyczy poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” i polega ona na zmniejszenia wymogów związanych z dokumentowaniem doświadczenia w przeprowadzaniu studiów podyplomowych z 15 na 1 w ciągu ostatnich trzech lat. Taka modyfikacja zwiększy konkurencyjność i ułatwi dostęp do ubiegania się o pomoc w organizowaniu studiów podyplomowych dla doradców.

Bioasekuracja

Zmiany odnoszą się do pomocy przyznawanej rolnikowi za budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji i mają na celu umożliwienie przyznawania pomocy w formie ryczałtu, tak aby uprościć i przyspieszyć proces przyznania i wypłaty pomocy na ten zakres wsparcia. Zmiany dotyczą instrumentu wsparcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Umożliwiają one urealnienie przyjętych standardowych stawek jednostkowych. Dzięki temu będzie możliwe zapobieganie sytuacji, w której wsparcie rolnika odbiegałoby od obowiązujących cen rynkowych.

Współpraca lokalnych grup działania

Podwojenie limitu (z 5% do10%) do którego poszczególne LGD mogą korzystać z pomocy na realizację projektów współpracy. Podwyższony limit pomocy daje możliwość kolejnych działań realizowanych przez LGD, dla których dotychczasowy 5% limit wysokości środków okazał się niewystarczający, bowiem już w tej chwili część LGD wykorzystała lub jest blisko wykorzystania 100% swojego limitu przeznaczonego na to poddziałanie Zmiana ta może również okazać się zachęcająca dla mniej aktywnych w tym poddziałaniu grup, dla których dotychczasowy limit nie był wystarczająco atrakcyjny, aby realizować w tym zakresie operacje. Wyższy limit może się więc przyczynić do pełniejszego wykorzystania środków przewidzianych na to poddziałanie.

Przesunięcia środków w ramach PROW 2014-2020 odpowiedzią na potrzeby beneficjentów

Propozycje zmian dotyczą także realokacji finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami Programu, m.in. w celu zapewnienia środków na realizację działania

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]