fbpx
Strona głównaPrawo i finanseZmiany w operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Co się zmieni?

Zmiany w operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Co się zmieni?

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiana rozporządzenia ma na celu przede wszystkim wprowadzenie regulacji dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów Unii Europejskiej w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) o 2 lata.

Ponadto wprowadzenie zmiany dotyczącej ustalania kolejności przysługiwania pomocy oraz wdrożenie rekomendacji Organu Certyfikującego nr 12/2016, wydanej w 2016 r. i uznanej jako niewdrożona w Sprawozdaniu z czynności sprawdzających w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok finansowy kończący się 15 października 2020 r., przygotowanym w lutym 2021 r.  przez Organ Certyfikujący – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

– W latach 2021–2022 obowiązywał będzie tzw. okres przejściowy pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania. Z uwagi na wejście w życie przepisów unijnych dotyczących okresu przejściowego, należy odpowiednio dostosować brzmienie przepisów krajowych w tym zakresie. Nastąpi, w związku z tym, wydłużenie ostatecznego terminu realizacji biznesplanów w ramach operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020 i terminu na złożenie wniosku o płatność drugiej raty o 2 lata tj. do dnia 31 sierpnia 2025 roku – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak zaznacza MRiRW konieczne jest też dostosowanie przepisów dotyczących ustalania kolejności przysługiwania pomocy w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia do rozwiązania wprowadzonego w przepisach w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (połączenia limitu środków dla województwa mazowieckiego oraz dla pozostałych województw).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem teraz będzie  możliwość składania biznesplanu na informatycznym nośniku danych, jakim jest pamięć USB.

Proponuje się wprowadzenie regulacji zobowiązujących beneficjenta do przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) w stosunku do planowanej operacji, co umożliwi Agencji Płatniczej dokonywanie weryfikacji w zakresie wskazanym przez organ certyfikujący, a tym samym wdrożenie rekomendacji ujętej w sprawozdaniu z czynności sprawdzających w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok finansowy kończący się 15 października 2020 r.

Minister rolnictwa proponuje  wprowadzenie regulacji, dzięki której beneficjenci będą mogli zmienić i dostosować swoje biznesplany, w uzasadnionych przypadkach nawet w sposób wpływający na zmianę liczby punktów przyznanych za kryteria wyboru poniżej progu, który ukształtuje się dla naboru, ale nie poniżej minimalnej liczby 4 punktów –  nie będą zobligowani do zwrotu całości lub części kwoty pomocy oraz  wprowadzenie regulacji, dzięki której wnioskodawcy będą przedkładali do finansowania bardziej zróżnicowane operacje, uwzgledniające różne potrzeby  podejmowanej działalności pozarolniczej.

Szef resortu rolnictwa postuluje usuniecie z działalności pozarolniczej sklasyfikowanej pod kodem PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych z możliwości wsparcia.  Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2018 roku Polska znajdowała się na 6 pozycji w Unii Europejskiej pod względem liczby użytkowanych aut osobowych z wynikiem 23,4 mln przy czym  liczba tych samochodów w Polsce nadal rośnie. Natomiast w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r. zanotowano  dużą liczbę wniosków dotyczących działalności  taksówek osobowych, przy czym obserwuje się malejący popyt na tego typu usługi na obszarach wiejskich.

Według szefa resortu rolnictwa trzeba też   jednoznacznie doprecyzować regulacje dotyczące przyznawania pomocy osobom, które zawiesiły albo zakończyły prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie krótszym niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i ubiegają się o podjęcie działalności ponownie ale w innym przedmiocie działalności gospodarczej wg PKD na poziomie podklasy niż ten, który poprzednio prowadziły.

1 KOMENTARZ

  1. Witam moje pytanie dotyczy informacji zawartej w artykule a mianowicie Według szefa resortu rolnictwa trzeba też jednoznacznie doprecyzować regulacje dotyczące przyznawania pomocy osobom, które zawiesiły albo zakończyły prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie krótszym niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i ubiegają się o podjęcie działalności ponownie ale w innym przedmiocie działalności gospodarczej wg PKD na poziomie podklasy niż ten, który poprzednio prowadziły. Czy zostało to doprecyzowane. Gdyż starałem się o środki ale niestety z tego powodu nie otrzymałem czy są tu jakieś zmiany?

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.