Zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskuje do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zmiany Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020 – 2022 polegającej  na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach Działania ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej.

– W przypadku akceptacji przez KE zaproponowanej zmiany, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 9), KPWP w zmienionej wersji będzie obowiązywał począwszy od roku pszczelarskiego 2020/2021  – informuje Joanna Trybus, zastępca dyrektora Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych w MRiRW.

O umożliwienie refundacji pastuchów elektrycznych oraz lokalizatorów GPS uli postulował do resortu rolnictwa Polski Związek Pszczelarski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności