Zmiany w identyfikacji i rejestracji świń

Ministerstwo rolnictwa zapowiada zmiany w znakowaniu świń. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt został przyjęty już przez Stały Komitet Rady Ministrów i obecnie  jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.

W zaproponowanej przez resort rolnictwa nowelizacji przewiduje się między innymi zwiększenie elastyczności w stosowanych metodach oznakowania świń poprzez wprowadzenie możliwości wyboru przez posiadacza świni metody oznakowania, kolczykiem albo tatuażem, wydłużenie terminu z 24 godzin do 2 dni na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, w tym uboju świń, określenie terminu 2 dni na zgłaszanie oznakowania świń oraz pozostawienie możliwości oznakowania świń do 30 dnia od dnia urodzenia, w siedzibach stad na obszarze objętym ograniczeniami oraz wyłączenie urodzeń świń z obowiązku zgłaszania do ARiMR w siedzibach stad położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

Ponadto uchylenie obowiązku zgłaszania w terminie 7 dni kierownikowi biura powiatowego AR i MR faktu dodatkowego oznakowania świni, która została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni i zniesienie obowiązku wykonywania spisu posiadanych zwierząt przez posiadaczy bydła oraz obowiązku przekazywania do ARiMR wyników tego spisu. Spis świń dotyczyć będzie tylko liczby świń przebywających w stadzie.

Źródło: MRiRW