Zmiany prawne dotyczące pasz

Komisja Europejska rozporządzeniem UE/1123/2014 z dnia 22 października 2014 roku zmieniła dyrektywę WE/38/2008 ustanawiającą wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych.

Wprowadzono zmiany o charakterze technicznym w części B załącznika do dyrektywy WE/38/2008 w części C dotyczących szczególnej potrzeby żywieniowej „Stabilizacja równowagi wodno-elektrolitycznej” dla świń, cieląt, jagniąt, koźląt i źrebiąt.  Rozporządzenie wchodzi w życie od 12 listopada br. W art. 2 zakłada się stosowanie okresu
przejściowego (szczegóły w rozporządzeniu).

FAMMU/FAPA