Zmiany dot. płatności bezpośrednich!

Są już nowe przepisy dotyczące płatności bezpośrednich. Nowelizacja ustawy przede wszystkim zakłada nowy termin składania wniosków o przyznanie wsparcia. Jakie jeszcze zmiany wprowadziła…?

W maju weszła w życie nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wparcia bezpośredniego. Zmiana w dotychczasowych przepisach była podyktowana potrzebą w 2015 roku wydłużenia okresu składania wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego (a tym samym również płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020).

Nowy termin składania wniosków to 15 czerwca – do wtedy należy dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niezbędne dokumenty. Jednocześnie zachowana zostaje zasada dodatkowych 25 dni kalendarzowych na złożenie wniosku z 1% potraceniem płatności za każdy roboczy dzień opóźnienia. Jednym słowem, nawet jeśli spóźnimy się i nie zdążymy złożyć wniosku przed 15 czerwca, wciąż do 10 lipca br. możemy starać się o przyznanie wsparcia, przy czym płatności będą pomniejszone o tyle procent, ile dni się spóźnimy.

W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków zmieniony został również ostateczny termin złożenia wniosku o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw lub oświadczenia o wystąpieniu w 2015 r. z tego systemu. Termin ten został ustalony na 10 lipca 2015 r., tj. na ostatni możliwy dzień złożenia wniosku o płatności bezpośrednie po przesunięciu terminu.

Dodatkowo, nowa ustawa o płatnościach w ramach systemów wparcia bezpośredniego wprowadza również zmianę dotyczącą okresów przetrzymywania zwierząt w przypadku ubiegania się o płatność do bydła, płatność do krów lub płatność do kóz. Zgodnie z nowymi przepisami, zadeklarowane we wniosku młode bydło, krowy lub kozy należy przetrzymywać przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatności. Zmienione przepisy w tym zakresie będą dotyczyć wszystkich rolników, także tych, którzy złożyli wnioski przed dniem wejścia w życie ustawy.

Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać oraz wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.

Renata Struzik, źródło: MRiRW