Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z poselskimi poprawkami

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 kwietnia kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, rozszerzenie katalogu przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także skrócenia z 10 do 5 lat okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Komisja przyjęła poprawki, które polegają między innymi na zwolnieniu nabywcy nieruchomości rolnej położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym z konieczności spełnienia wymogu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. Ponadto w przypadku osoby fizycznej również osobistego prowadzenia w tym okresie tego gospodarstwa.

Jedna z wprowadzonych poprawek umożliwia też Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nabywania na własność Skarbu Państwa, po uzgodnionej cenie rynkowej nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

Źródło: Sejm RP