Zmiana ustawy o ARiMR

Przygotowany w ministerstwie rolnictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zmieniający ustawę z 9 maja 2008 r. o ARiMR) ma na celu między innymi umożliwienie prezesowi ARiMR umarzania wierzytelności z urzędu w przypadku, gdy nie uzyskano wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, a także gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności ARiMR lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

Ponadto stwarza możliwości odzyskania należności ujętych w księdze dłużników w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego  przez zawieszenie biegu terminu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Projekt tworzy też podstawy prawne umożliwiające dokonanie potrąceń należności pozostających do odzyskania z funduszy strukturalnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sekcja Orientacji i Sekcja Gwarancji oraz z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Opracowano też projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe rozwiązania organizacyjne wprowadzone projektowanym rozporządzeniem polegają na zmniejszeniu liczby komórek organizacyjnych w Centrali Agencji, w celu poprawy efektywności realizacji zadań ARiMR oraz usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi. Planowana jest również zmiana nazw niektórych departamentów, w celu lepszego odzwierciedlenia realizowanych zadań.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności