Zmiana terminu zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO

śruta sojowa

Na wniosek ministra rolnictwa rada ministrów 6 listopada przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach.

W nowelizacji zaproponowano zmianę terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych. Termin ten zostanie przesunięty z 1 stycznia 2019 r. na 1 stycznia 2021 r.

Ponadto, w ramach ograniczania stosowania w żywieniu zwierząt białka genetycznie modyfikowanego, a co za tym idzie zmniejszania krajowego deficytu białka paszowego, zaproponowano przepis dający możliwość określenia kierunków działań dotyczących ograniczenia deficytu białka.

– Odroczenie terminu wejścia w życie zakazu ma umożliwić zachowanie konkurencyjnej pozycji krajowym producentom żywności, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: KPRM