Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw

Minister rolnictwa 30 maja podpisał rozporządzenie, które dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

Dotychczas termin ten, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn.zm.) ustalony był od 15 maja do 15 lipca. Zmieniane przepisy wprowadzają w kampanii 2018 roku, analogicznie jak w poprzednim roku, przesunięcie tego terminu na okres od 1 czerwca do 31 lipca.

– W wyznaczonym okresie organ kontrolny weryfikuje, czy uprawiane przez rolnika w gospodarstwie rośliny zajmują wymagany odsetek powierzchni gruntów ornych. Kontrola w tym zakresie jest możliwa zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości znajdujących się na polu po zbiorze, np. ścierniska lub resztek pożniwnych (również po zaoraniu uprawy) – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Źródło: MRiRW