Zmiana przepisów w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli.

Projekt rozporządzenia zawiera zmiany mające na celu wdrożenie przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2020/177. Zmiany te polegają na wprowadzeniu przepisu wprowadzającego dla materiału siewnego gatunków objętych nowymi przepisami zdrowia roślin obowiązku spełnienia odpowiednich przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/2031 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072.

Projekt rozporządzenia wraz z oceną skutków regulacji został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.bip.minrol.gov.pl).

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności