Zmiana przepisów jest konieczna

Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje o zmianę przepisów dotyczących naboru wniosków o przyznanie nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF), prowadzonego przez ARiMR.

– Wnioskujemy aby pożyczka ta była udziela wszystkim producentom rolnym, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada, które nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze wymienionym  w części II lub  III załącznika do decyzji  wykonawczej komisji  2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w  sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świn w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub  zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem ASF, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia  zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Natomiast  samorząd rolniczy  nie zgadza się na ograniczenie  terminu – do max 12 miesięcy od dnia zakończenia  obowiązywania ograniczeń w handlu świniami związanych z wyznaczeniem obszarów  o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 &13 n. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Źródło: PIR