Zmiana kwoty zasiłku pogrzebowego

Od 1 września 2010 r. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego. Zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.197,85 zł, co oznacza jego zmniejszenie o 237,06 zł, jak podaje KRUS.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, za którą zostały poniesione koszty pogrzebu. Zatem, od 1 września br. Kasa będzie wypłacała zasiłek pogrzebowy w kwocie 6.395,70 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty. Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 31 sierpnia 2010 r.
Od 1 września br. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu równe 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą wynosić odpowiednio: 959,40 zł, 2.238,50 zł oraz 4.157,30 zł.
Źródło: KRUS