Zmiana Głównego Lekarza Weterynarii

Włodzimierz Skorupski otrzymał 9 lutego z rąk ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela akt powołania na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii.

W uroczystości uczestniczyła także podsekretarz stanu Ewa Lech, która nadzoruje służby weterynaryjne, a akt powołania podpisała wcześniej premier Beata Szydło. Nowy szef Głównego Inspektoratu Weterynarii był dotychczas od 15 lat Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opocznie.

Nowy Główny Lekarz Weterynarii ma kilka specjalizacji dotyczących m.in higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, choroby koni. Przez 2,5 kadencji przewodniczył Łódzkiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, której jest jednym z założycieli. Pełnił ponadto funkcję zastępcy krajowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

W. Skorupski na stanowisku Głównego Lekarza weterynarii zastąpi Marka Pirsztuka.

Marcin Nieradka