Złóż wniosek przez internet!

ARiMR ułatwia życie rolnikom, a przynajmniej wypełnianie wnioski o płatności obszarowe. Agencja udostępnia internetową aplikację e-wniosek, dzięki której wypełnienie i złożenie ww. wniosku może okazać się „bułką z masłem”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek, służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników, ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,  które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.
Przez internet można złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020. Warunkiem dostępu do aplikacji "e-wniosek" jest posiadanie loginu i kodu dostępu, które są nadawane rolnikowi na jego wniosek, dlatego też taki wniosek warto złożyć jak najszybciej.

Po zalogowaniu się do tej aplikacji, rolnikowi zostanie udostępniony wniosek, który jest już wstępnie wypełniony na podstawie danych deklarowanych do płatności w 2014 roku. Jeśli użytkownik nie będzie wiedział, jak e-wniosek wypełnić, będzie mógł przekazać to wybranemu dorady. Na koniec, rolnik będzie musiał tylko wniosek zatwierdzić i podpisać.

Rolnik lub upoważniony doradca będzie miał dodatkowo udostępnione wszystkie informacje posiadane przez agencję, np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją.

Aplikacja sprawdzi, czy spełnione zostały wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże także w uniknięciu błędów przy wypełnianiu wniosków, bo będzie automatycznie sprawdzała, czy nie występują w nich np. jakieś braki. Po przesłaniu do agencji wypełnionego wniosku, rolnik otrzyma zwrotnie potwierdzenie jego przyjęcia. W przypadku, gdyby okazało się jednak, że wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy, na przysłanym  potwierdzeniu, będzie podana informacja o terminie na dokonanie poprawek czy uzupełnień.
Możliwość składnia wniosków przez Internet to nie jedyne ułatwienie wprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Dzięki dzisiejszemu porozumieniu, doradcy będą mogli w imieniu rolnika wypełnić wniosek o przyznanie płatności obszarowych. Składając wniosek  za pomocą aplikacji e-wniosek nie będzie potrzeby przepisywania danych do systemu Agencji, dzięki temu szybciej zostanie przeprawodzona kontrola i rolnik może szybciej otrzymać należne mu płatności za 2015 rok. Aplikacja sprawdzi, czy składany  wniosek jest kompletny tzn. czy wypełnione są wszystkie pola i czy dołączono wszystkie załączniki. Od tego roku po raz pierwszy na jednym formularzu wniosku rolnicy będą mogli się także ubiegać o wypłatę premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do zalesionych gruntów w ramach PROW 2007-2013 – informuje Andrzej Gross, prezes ARiMR.

W 2015 r. ARiMR rozpocznie wypłacanie wsparcia bezpośredniego w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejski, którą przyjęto do 2020 roku. Wchodzące w życie nowe zasady przyznawania dopłat dotyczą zarówno tzw. I filara Wspólnej Polityki Rolnej, jak i powiązanych z nim płatności realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać od 15 marca do 15 maja 2015 r. Złożenie tych dokumentów jest możliwe także do 9 czerwca, ale wówczas kwota należnych płatności zostanie pomniejszona.

Zachęcamy wszystkich rolników do udziału w organizowanych szkoleniach i zapoznania się z udostępnionymi materiałami. Przypominamy, że na stronie internetowej agencji są dostępne pomocne narzędzia np. kalkulator realizacji praktyk zazielenienia, kalkulator płatności oraz instrukcje wypełniania wniosku – podkreśla Andrzej Gross.

Renata Struzik, źródło: ARiMR