Złoty Inżynier 2009 – uznanie dla dokonań

Jeden diamentowy”, sześciu “złotych”, tyluż “srebrnych”, dziesięcioro “wyróżnionych” oraz troje “honorowych”, to plon plebiscytu o tytuł “Złotego Inżyniera 2009” organizowanego po raz XVI przez redakcję “Przeglądu Technicznego”. Laureaci to 26 postaci o niekwestionowanym dorobku zawodowym i budzących powszechne uznanie dokonaniach. Rozstrzygnięcia plebiscytu o tytuł “Złotego Inżyniera” odbyło się 1 marca br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Dr inż. Lesław Janowicz, członek rady ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych został wyróżniony w tegorocznej edycji konkursu, a laur odebrał z rąk “Honorowego Złotego Inżyniera” Wicepremiera – Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka.”

Dokonania polskich inżynierów wzbogacają światowy postęp naukowo-techniczny. Przyczyniają się również do gospodarczego rozwoju naszego kraju” – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas rozstrzygnięcia plebiscytu o tytuł “Złotego Inżyniera”.
W opinii wicepremiera Pawlaka twórcze zaangażowanie polskich inżynierów jest wartością dodaną dla polskiej gospodarki. Tworzą oni innowacyjne i nowoczesne produkty na światowym poziomie. “Ich osiągnięcia są przede wszystkim praktyczne i użyteczne w codziennym życiu” – mówił.
To przede wszystkim inżynierowie przyczynili się do unowocześnienia naszej gospodarki. Wdrożyli systemy zarządzania jakością oraz przystosowali krajowe przepisy do standardów europejskich, jak podkreśliła Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz redaktor naczelna “Przeglądu Technicznego”.

Lesław Janowicz – doktor inżynier w dziedzinie inżynieria rolnicza, absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od wielu lat związany z problematyką przechowalnictwa zbóż oraz energetycznego wykorzystania biomasy rolniczej. Realizował wiele tematów wdrożeniowych oraz badawczych w ramach pracy w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. Organizator i prelegent wielu szkoleń i konferencji z zakresu przechowalnictwa i OZE. Autor wielu publikacji zamieszczanych w prasie rolniczej. Współpracuje z przedsiębiorcami reprezentującymi wiele sektorów gospodarki, m.in. energetykę, przemysł rafineryjny, petrochemiczny i rolniczy. Członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, w którym doradza w zakresie bezpiecznego przechowywania zbóż.

Plebiscyt “Złoty Inżynier” organizowany jest przez “Przegląd Techniczny” od 16 lat. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: Nauka, Nowe technologie, Ekologia, Jakość i Menedżer. Głównym patronem konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Większość kandydatów umieszczonych na liście to osoby zgłoszone przez poszczególne stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszone w NOT i organizacje terenowe stowarzyszeń oraz Federacji.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki, NOT, źródła własne