“Złote jabłka” rozdane

Już po raz piętnasty, Kapituła Konkursu nagrodziła najlepszych rolników i przedsiębiorstwa rolne tytułem Rolnika – Farmera Roku” i wręczyła laureatom statuetkę “Złotego Jabłka”. Finałowa gala odbyła się w dniu 20 marca w warszawskim Hotelu Gromada. N”

Celem konkursu jest promowanie rolników nowoczesnych, zaradnych i pomysłowych, którzy zachowując mechanizmy gospodarki rynkowej, potrafią rozwijać własne przedsiębiorstwa i konkurować z wysoko dotowanymi gospodarstwami unijnymi.

Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo oraz patronat, jaki nad konkursem objęli: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i prof. Antoni Bukaluk – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Laureatów wyłoniono w VI kategoriach konkursowych: gospodarstwa rodzinne do 50 ha, od 50-100 ha i powyżej 100 ha, produkcyjne gospodarstwa rodzinne do 50 ha, przedsiębiorstwa rolnicze, oraz gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach była efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi dochodami. Premiowano osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych oraz poszanowanie środowiska. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasz Nawrocki gratulując laureatom Konkursu powiedział, że nagrodzone gospodarstwa pokazują, iż także w trudnych warunkach można osiągnąć sukces, i że polska wieś z każdym rokiem skraca dystans, jaki dzieli ją od najlepszych w Europie. W dążeniach tych wspiera je Agencja, która od chwili swojego powstania, była orędownikiem systemowych zmian na wsi, sprzymierzeńcem ludzi przedsiębiorczych i nastawionych na sukces.

Podczas tegorocznej edycji przedstawiciele Kapituły odwiedzili wszystkie gospodarstwa zakwalifikowane do finału i stwierdzili wyrównany oraz bardzo wysoki poziom gospodarstw niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji.

Laureaci
Hodowlane gospodarstwa rodzinne do 50 ha: Barbara i Marek Gręźlikowscy, Dobrzejewice, woj. kujawsko-pomorskie
Produkcyjne gospodarstwa rodzinne do 50 ha: Maria i Maciej Makarscy, Jatwieź Duża, woj. podlaskie
Gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha: Jolanta i Adam Kochańscy, Jasionówecka, woj. podlaskie
Gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha: Marek Płachta, Kopernia, woj. świętokrzyskie
Gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu: Mirosław Angielczyk, Koryciny, woj. podlaskie
Przedsiębiorstwa rolnicze: Marian Ilnicki, Spółdzielcza Agrofirma Witkowo, woj. zachodniopomorskie

Grażyna Kapelko/ANR