“Złote jabłka” rozdane

28 marca br., już po raz czternasty, Kapituła Konkursu nagrodziła najlepszych rolników i przedsiębiorstwa rolne tytułem Rolnika – Farmera Roku” i wręczyła laureatom statuetkę “Złotego Jabłka”.”

Laureatów wyłoniono w VI kategoriach konkursowych: gospodarstw rodzinnych do 50 ha, od 50-100 ha i powyżej 100 ha, przedsiębiorstw rolniczych, ogrodnictwa i szkółkarstwa oraz gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach była efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi dochodami. Premiowano osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych oraz poszanowanie środowiska. Podczas tegorocznej edycji przedstawiciele Kapituły odwiedzili wszystkie gospodarstwa zakwalifikowane do finału i stwierdzili wyrównany oraz bardzo wysoki poziom gospodarstw niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji. – Z jednej strony jest to powodem do satysfakcji, z drugiej zaś sprawia, że jest nam coraz trudniej wyłonić najlepszych – oceniła Teresa Kucharska, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Celem konkursu jest promowanie rolników nowoczesnych, zaradnych i pomysłowych, którzy zachowując mechanizmy gospodarki rynkowej, potrafią rozwijać własne przedsiębiorstwa i konkurować z wysoko dotowanymi gospodarstwami unijnymi. Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo oraz patronat, jaki nad konkursem objęli: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kuźmiński – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i prof. Zbigniew Skinder – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Gala wręczenia nagród po raz pierwszy odbyła się w Warszawie w Hotelu Sheraton, co również podniosło prestiż imprezy.

Laureaci:
1. Gospodarstwa rodzinne do 50 ha: Anna i Andrzej Walczak, Dąbkowice Dolne, woj. łódzkie
2. Gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha: Renata Kozdęba, Lutowiska, woj. podkarpackie
3. Gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha: Renata i Bogdan Zakrzewscy, Liza Nowa, woj. podlaskie
4. Przedsiębiorstwa rolnicze: Felicjan Pikulik, Stadnina Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o., Dobrzyniewo, woj. wielkopolskie
5. Ogrodnictwo i szkółkarstwo: Marcin Bąk i Zenon Bąk, Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
6. Gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu: Dorota i Sławomir Gołubowicz, Jabłońskie, woj. warmińsko-mazurskie.

Wojciech Adamczyk/ANR