Złote jabłka po raz XVII

18 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku”. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów w sześciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł “Rolnika – Farmera Roku” i statuetkę “Złotego Jabłka”.”

Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz ludzi zaradnych i pomysłowych, którzy zachowując mechanizmy gospodarki rynkowej, potrafią rozwijać własne przedsiębiorstwa i konkurować z wysoko dotowanymi gospodarstwami unijnymi. To właśnie prestiż i wizerunek firmy, wynikający z otrzymania nagród i wyróżnień w konkursie stanowi jego największą wartość. Potwierdzeniem tego jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo i coraz bardziej wyrównany poziom startujących gospodarstw, niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji.

Laureaci w poszczególnych kategoriach:
– gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Danuta i Stanisław Chmielewscy, zamieszkali w Oszkinie, woj. podlaskie. Gospodarstwo o powierzchni 25,13 ha specjalizuje się w hodowli bydła rasy Limousin. Stado podstawowe liczy 45 krów. Gospodarstwo współpracuje z Zespołem Szkół Rolniczych w Sejnach;

– gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha – Maria i Ryszard Klimczyk z Poręby, woj. śląskie. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję mleka. Średnia wydajność mlecza 74 krów przekracza 10 000 kg w laktacji, w gospodarstwie odbywają się praktyki studenckie i szkolenia dla rolników;

– gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha – Barbara i Andrzej Gaik z Chełma,
woj. łódzkie. W gospodarstwie o powierzchni 756 ha dominują dwa kierunki produkcji: chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym oraz uprawa roślin paszowych. Stado podstawowe liczy 612 loch. Roczna sprzedaż to 50 loszek hodowlanych i ponad 10 tys. tuczników o masie 115 kg. Pasze produkowane są w skomputeryzowanej paszarni, automatycznie ważącej, śrutującej i mieszającej komponenty dawki. Laureaci współpracują i wspierają samorząd lokalny i szkoły, pomogli w termomodernizacji bloków po PGR, przeprowadzili remont i renowację zespołu parkowo-pałacowego wpisanego do rejestru zabytków;

– gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Kazimierz Furczoń z Leśnicy, woj. małopolskie. Prowadzi gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 120 ha użytków zielonych, przeznaczonych na wypas owiec i produkcję siana na okres zimowy. Jego polskie owce górskie – 150 matek – zdobywały złote medale i czempionaty na krajowych wystawach zwierząt hodowlanych. Laureat odznaczony jest wieloma medalami za zasługi dla rozwoju Podhala i Żywiecczyzny oraz promowanie dziedzictwa kulinarnego i wyrobów regionalnych;

– produkcyjne przedsiębiorstwa rolnicze – Krystyna i Zbigniew Ziejewscy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ZIEMAR spółka z o.o., zamieszkali w Szwarcenowie, woj. warmińsko-mazurskie. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja drobiarska – tucz brojlerów. Roczna sprzedaż wynosi: 240 tys. kurcząt, 20 tys. gęsi owsianej i ok. 30 tys. indyków. Przedsiębiorstwo gospodaruje na powierzchni 1076 ha. Uprawia rzepak, pszenicę, pszenżyto, jęczmień, owies i kukurydzę. Poza rzepakiem i roślinami paszowymi na własne potrzeby, produkowane są zboża konsumpcyjne oraz materiał siewny. W gospodarstwie prowadzone są liczne doświadczenia polowe, pokazy i szkolenia. Laureaci angażują się w działalność społeczną i samorządową, są m.in. założycielami i członkami kilku grup producentów rolnych.

– hodowlane przedsiębiorstwa rolnicze – Tadeusz Ziółkowski i Jan Szkudlarczyk – Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej GARZYN, woj. wielkopolskie. Ośrodek od 11 lat kierowany jest przez prezesa Tadeusza Zółkowskiego i wiceprezesa Jana Szkudlarczyka. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, owiec i trzody chlewnej. Spółka gospodaruje na powierzchni 3267 ha. Stado podstawowe krów mlecznych liczy 1130 sztuk. Wydajność mleczna przekroczyła 10 tys. kg w laktacji. Jeśli chodzi o trzodę chlewną, to ośrodek utrzymuje ponad 600 loch, rocznie sprzedaje ok. 200 knurków i ponad 1 tys. loszek hodowlanych oraz ponad 10 tys. tuczników. Hodowane są też owce – 175 matek. Większość jagnięciny eksportowana jest do Włoch. Spółka była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia w zakresie hodowli zwierząt. Laureaci aktywnie działają na rzecz środowiska wiejskiego i społeczności lokalnych.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”, natomiast patronat nad konkursem objęli: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i prof. Antoni Bukaluk – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.