Złote Jabłka po raz XVI

19 marca br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku”. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów w sześciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł “Rolnika – Farmera Roku” i statuetkę “Złotego Jabłka”.”

W tym roku zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczali m.in.: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski – Doradca Prezydenta RP do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Sławomir Pietrzak – Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Wojciech Kapelański – Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Warto odnotować, że Agencja Nieruchomości Rolnych od chwili swego powstania wspiera ludzi przedsiębiorczych i nastawionych na sukces. – Wyniki osiągane przez laureatów pokazują, że polska wieś z powodzeniem może konkurować na unijnym rynku. Cieszę się, że wśród najlepszych są gospodarstwa powstałe na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – mówił podczas gali Tomasz Nawrocki, prezes Agencji, gratulując wyróżnionym i laureatom Konkursu.

Celem konkursu jest promowanie rolników nowoczesnych, zaradnych i pomysłowych, którzy zachowując mechanizmy gospodarki rynkowej, potrafią rozwijać własne przedsiębiorstwa i konkurować z wysoko dotowanymi gospodarstwami unijnymi. Potwierdzeniem wysokiej rangi konkursu jest coraz większa liczba uczestników ubiegających się o zwycięstwo i coraz bardziej wyrównany poziom startujących gospodarstw, niezależnie od regionu, potencjału produkcyjnego i kierunku produkcji. Organizatorzy wspominali, że dawniej Kapituła konkursu odwiedzając zgłoszone gospodarstwa bez trudu mogła do nich trafić, gdyż wyróżniały się one zdecydowanie na tle pozostałych. Dziś te różnice się zatarły a podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach stała się efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi dochodami. Organizatorzy zwracają uwagę na rosnący prestiż nagrody Rolnik – Farmer Roku”, dlatego starają się, aby jej oprawa zyskiwała coraz bardziej uroczysty charakter.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”, natomiast patronat nad konkursem objęli: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Nawrocki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i prof. Antoni Bukaluk – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Laureaci w poszczególnych kategoriach:
– hodowlane gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Barbara i Marek Gręźlikowscy z woj. kujawsko-pomorskiego, zajmujący się hodowlą trzody chlewnej.
– produkcyjne gospodarstwa rodzinne do 50 ha – Maria i Maciej Makarscy z woj. podlaskiego specjalizujący się w tuczu brojlerów: kur i gęsi.
– gospodarstwa rodzinne od 50 do 100 ha – Jolanta i Adam Kochańscy z woj. podlaskiego, prowadzący hodowlę trzody chlewnej oraz działalność agroturystyczną.
– gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha – Marek Płachta z woj. świętokrzyskiego specjalizujący się w ekologicznej uprawie roślin zielarskich, skupie, suszeniu, rozdrabnianiu oraz konfekcjonowaniu pojedynczych ziół i mieszanek zielarskich oraz w produkcji herbat, suplementów diety i dodatków paszowych dla zwierząt.
– gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Mirosław Jan Angielczyk z woj. podlaskiego, zajmujący się ekologiczną uprawą, skupem i przetwórstwem ziół oraz prowadzeniem szkoleń dla zbieraczy ziół.
– przedsiębiorstwa rolnicze – Marian Ilnicki z woj. zachodniopomorskiego, prezes Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo, która posiada 5 tys. szt. bydła mlecznego, 3 tys. szt. bydła mięsnego, produkuje 20 mln litrów mleka rocznie, ok. 60 tys. tuczników, ponad 40 mln jaj towarowych i wylęgowych, pisklęta i brojlery. Posiada też przetwórnię mięsa i drobiu, która miesięcznie produkuje 1100 ton wyrobów.

Źródło: ANR