Zjedz jabłko wspólnie z Marszałkiem Senatu

Dziś o godzinie 10.00 w Senacie odbędzie się akcja promocyjna polskich owoców pod hasłem: Zjedz jabłko wspólnie z Marszałkiem Senatu.

W akcji weźmie udział marszałek Bogdan Borusewicz oraz prezes Związku Sadowników RP  Mirosław Maliszewski.
 
AT za DP Senatu