ZIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w związku z oczekującą na podpis prezydenta ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem o prawo osób do dziedziczenia i darowizn w związku z procedowaną Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży.

Resort rolnictwa odpowiadając na pismo ZIR informuje, że prawo osób do dziedziczenia i darowizn nie jest zagrożone – zgodnie z Ustawą nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być, co do zasady, tylko rolnicy indywidualni, jednakże ograniczenia te nie będą miały zastosowania do nabycia nieruchomości rolnych m.in. przez osoby bliskie zbywcy ( tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osób przysposabiających i przysposobionych), co oznacza, że nadal możliwe będzie przeniesienie własności nieruchomości rolnej np. na rzecz dzieci w drodze umowy darowizny czy też umowy dożywocia.

Nieruchomości rolne będą mogły być nabywane także w drodze dziedziczenia, w tym przez osoby niespełniające kryteriów określonych w definicji rolnika indywidualnego, z tym, że w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu Agencja będzie miała prawo nabycia odziedziczonej nieruchomości, jeżeli spadkobiercą testamentowym będzie osoba niebędąca osobą bliską albo niebędąca rolnikiem indywidualnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności