ZIR apeluje do rządu w sprawie rynku zbóż

W ocenie organizacji rolniczych oraz Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej(ZIR) powstają nowe zagrożenia na rynku zbóż, które mają decydujący wpływ na relacje cenowe. Bierna postawa podmiotów skupowych może spowodować drastyczną obniżkę cen skupu. Przy ciągłym wzroście środków do produkcji oznacza to dalsze pogarszanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych – pisze w specjalnym stanowisku skierowanym do administracji rządowej ZIR.

Te same firmy sprzedają rolnikom środki ochrony roślin, nawozy, pasze, nasiona, na które bez względu na koniunkturę na rynkach rolnych podwyższają ceny. Natomiast przy zapowiadającym się urodzaju zbóż próbują drastycznie obniżyć ceny skupu – uważa zachodniopomorski samorząd rolniczy.

Ponadto w opinii ZIR zdemontowano niemal wszystkie narzędzia interwencji rynkowej. Brak jest również wiarygodnych prognoz ekonomicznych, na których rolnicy mogliby oprzeć swoje plany produkcyjne. Kurs euro do dolara oraz światowy popyt na artykuły rolne jest niewiadomą. Izba podkreśla także brak mechanizmów przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w rolnictwie (przykład rynek mleka, rynek trzody).

W związku z tym, Izba apeluje do administracji rządowej, kierując konkretne postulaty, m.in. wprowadzenie ceł zaporowych na import zbóż do UE, uruchomienie magazynów dla rolników, którzy nie posiadają własnej bazy przechowalniczej, zabezpieczenie preferencyjnych kredytów skupowych dla grup producenckich i i wypłacanie dopłat obszarowych wg średniego rocznego kursu euro, a nie jak dotychczas z końca września. ZIR wnioskuje ponadto o wprowadzenie licencji dla podmiotów zajmujących się obrotem zbóż i nasion, w celu zapobiegania praktykom monopolistycznym.

– Chcemy również, aby stworzono podstawy do powołania wspólnej instytucji producentów, przetwórców i banków kredytujących skup zbóż i rzepaku pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiadającej i decydującej o relacjach gospodarczych pomiędzy przetwórcami a producentami w celu systemowego zagospodarowania zbóż na rynku wtórnym – mówi Edward Sadłowski, prezes Zarządu ZIR.