Ziemniaki z flagą

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym.

– Informacji wskazującej państwo pochodzenia będzie towarzyszyć wizerunek flagi tego państwa. Informacja będzie wymagana zarówno w przypadku ziemniaków pakowanych (z wyłączeniem tych których opakowania oznakowano logo „Produkt polski”) jak i sprzedawanych „na wagę” – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Źródło: MRiRW