Ziemniaki z flagą

26 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2019 poz. 754).

Jego celem jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w sprzedaży. Jak podkreśla resort rolnictwa, umożliwi to świadomy wybór ziemniaków wyprodukowanych przez polskich rolników i zapobiegnie sprzedaży produktów z zagranicy bez opakowań i oznakowania.

Teraz zgodnie nowymi przepisami informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunek flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji.

Informację dotyczącą państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazwy.

Źródło: MRiRW