Ziemniaki wciąż drogie

Ceny ziemniaków w Europie Zachodniej utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Niska podaż ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów oraz opóźnione przynajmniej o 2–3 tygodnie dostawy ziemniaków wczesnych powodują, że ich ceny są ok. 2-krotnie wyższe niż w latach poprzednich.

W dalszej części sezonu sytuacja podażowo-popytowa na rynku ziemniaków będzie bardziej zrównoważona, chociaż Komisja Europejska w połowie czerwca obniżyła swoje wcześniejsze prognozy tegorocznych średnich plonów ziemniaków w UE-27 o ok. 2%1, do 310 dt/ha, wobec 307 dt/ha w ubiegłym roku. KE przewiduje wzrost plonów w większości krajów, a spadek dotyczy przede wszystkim Niemiec i Polski, odpowiednio o 10,5% i o 15,6%.
Ceny ziemniaków w Polsce również są wysokie, ale ich poziom jest o kilkadziesiąt procent niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Średnia cena skupu ziemniaków w maju wyniosła 57,6 zł/dt i była o 20% wyższa niż przed rokiem. Przeciętny poziom cen ziemniaków na targowiskach wyniósł w maju 92,8zł/dt i był o 6% wyższy niż w kwietniu, a w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. ceny były wyższe o prawie 60%. Na rynkach hurtowych nie ma importowanych ziemniaków z ubiegłorocznych zbiorów. Oferowane są jedynie ziemniaki „młode”, których cena w ostatnich tygodniach oscylowała ok. 2,5 zł/kg. W końcu czerwca przeciętne ceny ziemniaków młodych z produkcji krajowej w obrocie hurtowym wynosiły 1,50-1,80 zł/kg zł/kg.
(Źródło: IERiGŻ)