Ziemniaki pod kreską

Ziemniaki w worku.

W związku z licznymi sygnałami od rolników, szczególnie z powiatu sieradzkiego (tzw. zagłębia ziemniaczanego) Izba Rolnicza  Województwa Łódzkiego wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie działań  poprawiających trudną  sytuację  na rynku ziemniaka.

– Obecna sytuacja na rynku zbytu ziemniaka budzi duży niepokój wśród producentów rolnych. Spowodowane to jest nadmierną podażą tego towaru. Wielu rolników nie ma możliwości przechowywać ziemniaków albo nie mają już miejsca  ich przechowywać, co zmusza ich do sprzedaży ziemniaka za bardzo niską cenę. Niekorzystne warunki atmosferyczne, sprawiły, że duża grupa rolników do dnia dzisiejszego nie jest w stanie wjechać w pole w celu dokonania zbioru – informuje IRWŁ

Źródło: IRWŁ