Ziemniaki na czipsy

0
5981

Zygmunt Czarniak jest szefem firmy Agro Czar sp. z o.o., która ma swoją siedzibę w Skierniewicach. Główne motto grupy brzmi „ Współpraca – drogą  do szybszego rozwoju.”

Czym zajmuje się grupa Agro Czar?

Zygmunt Czarniak: Grupa Agro Czar sp. z o.o. – grupa producencka – aktualnie zrzesza siedmiu producentów rolnych z województwa łódzkiego i mazowieckiego. Skierniewice leżą na skraju województwa łódzkiego, blisko granicy z mazowieckim i niektórzy członkowie grupy posiadają grunty na terenie obydwu województw. Grupa nastawiona jest na produkcję ziemniaków do przetwórstwa, głównie na czipsy, a także na mączkę ziemniaczaną i grys.

W jakim celu została utworzona grupa producencka?

– Idea utworzenia grupy producenckiej jest taka, że dzięki współpracy możemy rozwijać  się szybciej. Plantacje członków są bardzo blisko siebie zlokalizowane i nasza współpraca może być bardzo ścisła przy wykorzystaniu sprzętu rolniczego do produkcji ziemniaków, środków transportu, jak również wiedzy. Wzajemne częste kontakty i wspólne lustracje pól wzmacniają tę współpracę. Drogą do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji jest wiedza i informacja oraz wykwalifikowani ludzie do analizy danych. Dlatego, żeby wzmocnić nasze działania, jesteśmy teraz na etapie organizacji profesjonalnego laboratorium do oceny bulw ziemniaka. Jest obecnie konieczne, żeby określać jakość wysyłanych partii ziemniaka, gdyż nasi odbiorcy wyraźnie tego żądają.

Czy całość produkowanych ziemniaków jest kontraktowana?

– 90% wszystkich ziemniaków stanowią ziemniaki na czipsy i całość jest kontraktowana dla dwóch odbiorców produkujących czipsy. Współpraca z dwoma przedsiębiorstwami ułatwia logistykę i organizację zbioru i odstawy.

Czy może Pan podać nazwy odbiorców ziemniaków?

– Tak, nie jest to tajemnicą. Jednym odbiorcą jest największa na rynku przetwórczym firma Frito Lay Poland sp. z o.o., posiadającą zakłady produkcyjne w Grodzisku Mazowieckim       i Tomaszowie Mazowieckim, z którą osobiście współpracuję już prawie 25 lat. Drugim odbiorcą jest Inter Snack Poland, dawniej Chio, w Nysie, a ostatnio firma ta uruchomiła zakład odbioru również w Radomiu.

Panie dyrektorze, w tej chwili kopane są ziemniaki na wczesny zbiór tzw. „super fresh” na czipsy. Jakie są średnie plony tych ziemniaków w tym roku przy tak nietypowym układzie pogodowym?

– Ten rok w rolnictwie jest  wyjątkowy. Rolnicza wiosna pojawiła się późno, ale potem     nie było żadnych przymrozków w kwietniu i maju. Przyroda szybko nadrobiła opóźnienia. Rośliny rozwijały się dużo szybciej niż zwykle ze względu na wysokie temperatury wiosną    i wykorzystując duże zapasy wilgoci z zimy. Średnia dobowa temperatura powietrza w Skierniewicach w kwietniu wyniosła +13°C (średnia z wielolecia to+7,8°C) i była o 5°C wyższa od średniej z wielolecia, natomiast w maju +18°C (średnia z wielolecia to+13,6°C). W czerwcu również zanotowano wyjątkowo wysokie temperatury. Plony  ziemniaków wczesnych w tym roku są niższe niż można było oczekiwać.

Jak te wysokie temperatury przełożyły się na termin zbioru ziemniaków wczesnych?

– W tym roku zbiór ziemniaków rozpoczęliśmy 28 czerwca.

Jakie odmiany wczesne ziemniaków na „super fresh” uprawiacie?

-Każda firma odbierająca ma swoje odmiany, które preferuje i te odmiany nam narzuca. Dla Frito Laya uprawiamy odmiany:Lady Roseta, Shmit Comet, Brooke, dla Inter Snack       z kolei odmiany: Atlantc, Osira, Karlena.

Jakie wymagania dla ziemniaków na czipsy stawiają firmy przetwórcze?

– Podstawowym wymogiem jest wysoka zawartość suchej masy i niska zawartość cukrów redukujących. Ponadto bulwy nie powinny być poobijane. Wysoka zawartość cukrów redukujących czy też duże obicia dyskwalifikują ziemniaki na czipsy.

Jak przygotowuje się ziemniaki na wczesny zbiór do sprzedaży?

– Przed podjęciem decyzji, którą plantację będziemy zbierać, należy wykonać próbne testy. Na dwa tygodnie przed planowanym zbiorem pobiera się próby bulw i oznacza się zawartość suchej masy i cukrów redukujących. Po wyborze plantacji o najlepszych cechach jakościowych, przystępujemy do zbioru. Po zbiorze ziemniaki są poddawane wstępnej obróbce, tzn. przesortowaniu i oddzieleniu wszystkich części organicznych. Następnie bulwy są myte na myjkach, a po umyciu spadają na stół inspekcyjny, gdzie jest kontrola zazielenienia. Bulwy zielone trzeba odrzucić. Jeszcze raz jest kontrola w zakresie ciał obcych ( odrzucanie kamieni, szkła, kawałków roślin i innych). Kontrola przed załadunkiem jest bardzo ważna i musi być przeprowadzona dokładnie.

Czy produkcja ziemniaków czipsowych jest opłacalna?

– To co powiem, może być dla naszych odbiorców niepopularne, ale producenci ziemniaków na czipsy uzyskują coraz mniejszą rentowność. Ryzyko przy tej produkcji jest ogromne, gdyż nakłady są bardzo duże, zwłaszcza na sadzeniaki, a także na ochronę bulw przed chorobami grzybowymi, wirusami oraz bakteriami. Środki ochrony roślin systematycznie drożeją, wynagrodzenia pracowników rosną, części zamienne do maszyn  są coraz droższe, a ceny ziemniaków od kilku lat nie ulegają zmianie. Wzrost cen środków produkcji przy stabilizacji cen skupu ziemniaków prowadzi do obniżenia rentowności uprawy ziemniaków. Rozmowy z kontrahentami są trudne, ponieważ oni chcieliby kupować od nas ziemniaki po jeszcze niższych cenach.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Wojciech Suwara