Ziemniaki będą drogie

Od wielu lat spada produkcja ziemniaków w Polsce. Według danych GUS, w 2012 roku wyprodukowano 8740 tys. ton i było to aż o ponad 40% mniej niż w roku 2002. Spadek wynikał wyłącznie ze zmniejszania si ę powierzchni nasadzeń w kraju.

W 2012 roku areał uprawy ziemniaków wyniósł 359 tys. ha i był o 70% niższy niż 10 lat wcześniej. Z drugiej strony obserwuje się wzrost plonowania ziemniaków, ze względu na koncentrację produkcji w gospodarstwach większych i bardziej efektywnych.
W 2013 roku należy liczyć się z dalszym spadkiem produkcji bulw ziemniaczanych, informują analitycy rynku rolnego z Banku Gospodarki Żywnościowej. Przyczyn należy szukać przede wszystkim w niższym plonowaniu plantacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. GUS we wstępnym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych ocenia, że tegoroczny przebieg warunków pogodowych nie był zbyt korzystny dla upraw. Przedłużająca się zima spowodowała opóźnienia w nasadzeniach, a późniejsze podtopienia czy też upały mogły mieć również negatywny wpływ na plonowanie. Stan plantacji ziemniaków w lipcu został oceniony przez GUS na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego wobec 3,9 w roku poprzednim.
Według Komisji Europejskiej, plony ziemniaków w Polsce mogą obniżyć się o 9% i wynieść 22,1 t/ha. Średnio w Unii Europejskiej (UE-28) wyniosą natomiast 31,7 t/ha i będą o 3,4% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.
Opóźnienia w sadzeniu ziemniaków w kraju wpłynęły na mniejszą podaż bulw na rynku w lipcu i sierpniu, co spowodowało kształtowanie się cen na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego. Zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa, średnia cena ziemniaków w krajowym skupie, w pierwszej połowie sierpnia 2013 roku, wyniosła 0,84 zł/kg i była aż 3-krotnie wyższa w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Na rynkach hurtowych relacje cen r/r były podobne. Np. w Broniszach ziemniaki wczesne przeciętnie w pierwszej połowie sierpnia były 3‒4-krotnie droższe niż przed rokiem i kosztowały 1,20‒1,75 zł/kg.
Niestety, mniejsze tegoroczne zbiory ziemniaków i aktualne ceny ziemniaków wczesnych mogą przełożyć się na wzrost cen ziemniaków w sezonie 2013/2014. Jednak zgodnie z tym, co
twierdzi GUS, opóźnienia w sadzeniu ziemniaków na zbiór jesienny nie były aż tak znaczące, dlatego można oczekiwać, że relacje cen ziemniaków w miesiącach późniejszych nie będą aż tak wyraźne jak w przypadku ziemniaków na wczesny zbiór.
(red)