Ziemniak w roli głównej

Prezentacja najnowszych maszyn do uprawy i zbioru ziemniaków na pokazach polowych w siedzibie firmy Agrarada w Brzezimierzu oraz strategia nasienna i nowe perspektywiczne odmiany dla producentów krajowych były mottem odbywających się w ostatnich dniach czerwca (27-28.06.2012 r.) Ziemniaczanych Dni Pola w centrum konferencyjnym w Strzelinie.

Spotkanie było połączeniem strategii marketingowych i rynkowych dwóch prężnie rozwijających się firm w branży ziemniaka – Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. i Agrarada Sp. z o.o., przy wsparciu firm Yara i Syngenta.

To coroczne spotkanie na trwałe zagościło już w kalendarzu spotkań ziemniaczanych organizowanych przez firmę Europlant Handel Ziemniakami – znaczącego producenta materiałów nasiennych ziemniaka na Pomorzu Zachodnim i Agrarada – czołowego partnera w sprzedaży maszyn do uprawy i zbioru ziemniaków a zarazem największego dystrybutora Firmy Grimme posiadającego sprawny serwis ogólnokrajowy (12 samochodów dojeżdżających w każdy zakątek naszego kraju).
Do tej pory Dni Pola odbywały się na Pomorzu, jednakże tegoroczna edycja tej imprezy została przeprowadzona na Dolnym Śląsku, w okolicach o dużej tradycji i produkcji ziemniaka na cele przetwórcze (zakłady produkujące chipsy i frytki). Na Dni Pola zaproszono firmy związane z branżą ziemniaka, w tym głównie: dystrybutorów sprzedających odmiany ziemniaka Europlant w naszym kraju (Granum Wodzierady, Centrala Nasienna Chojnice, PPH Ania, Detar, Osadkowski-Cybulski), dużych kontrahentów (Chio i Lorenz-Balhsen) i producentów uprawiających te perspektywiczne odmiany na swoich plantacjach towarowych z przeznaczeniem do konfekcji i przetwórstwa. Firma Agrarada zaprosiła ze swojej strony także przedstawicieli wszystkich firm , których jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce: GRIMME, VALTRA, VAIA, CHALLENGER, HOLARAS, JANSEN & HEUNING, FERBO, POTTINGER, DAL-BO, BOGBALLE, ALPEGO, GRISNICH oraz urządzeń specjalistycznych TRIMBLE I TOLSMA TECHNIEK.

W pierwszym dniu spotkania w centrum konferencyjnym w Strzelinie zorganizowano panel szkoleniowy – poruszający głównie sprawy nasiennictwa i ochrony ziemniaka przed ważnymi szkodnikami i chorobami, mającymi duży wpływ na jakość wyprodukowanych sadzeniaków. Omówiono także sprawy stabilizacji plonu i cech nawożenia produktami firmy Yara oraz współpracę z systemami rolnictwa precyzyjnego (najnowszego trendu w rolnictwie) firmy Trimble.
Otwarcie, krótkie powitanie i słowo wstępne wystosował do wszystkich obecnych Dyrektor Europlant Krzysztof Korolewicz w asyście Dyrektora handlowego Agrarady – Arkadiusza Brzyskiego – wskazując na cele branży i jej rozwój. Krzysztof Korolewicz przedstawił strategię i perspektywiczne odmiany hodowli Europlant: czyli Vineta, nr 1 w produkcji nasiennej (najwyższe miejsce wśród odmian – zajmuje 612 ha w strukturze upraw ziemniaka nasiennego) oraz odmiany o dobrych walorach kulinarnych – Jelly, Augusta, Agnes, Bellarosa, Colette, Nicola i Krasa. Następnie w wykładzie o nasiennictwie ziemniaka dr Sławomir Wróbel z IHAR ZNiOZ Bonin podkreślił najważniejsze cechy dobrej produkcji nasiennej, czyli izolację przestrzenną, selekcję i stosowanie olejów mineralnych w ochronie przed mszycami (aktywnymi wektorami) przenoszącymi wirusy ziemniaka. W wykładzie dra Tomasza Erlichowskiego (IHAR Bonin) zwrócono szczególną uwagę na możliwość uszkadzania bulw przez szkodniki glebowe, a tym samym istotne obniżenie jakości sadzeniaka, słabe jego przechowanie do wiosny i możliwość wtórnego porażenia się bulw chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Liczne uszkodzenia miąższu przez drutowce i inne szkodniki glebowe – dyskwalifikuje bulwy z przetwórstwa spożywczego nawet w 100%. Prezentacja firmy Yara (referent W. Oleniacz) skupiła się na precyzyjnym zastosowaniu nawozów doglebowych z grupy YaraMilaTM oraz dolistnych z serii YaraVitaTMZIEMNIAK z jej cechami wspomagającymi. Wykład Pana Jarosława Rawskiego z firmy Syngenta dotyczył ochrony plantacji ziemniaka przed najważniejszą chorobą grzybową na plantacjach nasiennych i towarowych (zarazą ziemniaka) przy wykorzystaniu nowego fungicydu REVUS (szybko wchłanialny, działanie wgłębne, odporny na zmywanie przez deszcz już godzinę po zabiegu) oraz nowego środka doglebowego i nalistnego AMISTAR przeciwko rizoktoniozie i alternariozie ziemniaka. Najnowszym referatem były osiągnięcia rolnictwa precyzyjnego – w którym Pan Piotr Pawicki przedstawił możliwości system u GPS firmy TRIMBLE (którego przedstawicielem jest AGRARADA) i wykorzystanie go do precyzyjnego zwiększenia wydajności pracy maszyn na polu i redukcji kosztów pracy (kontrola sekcji, siewników, autopilot, oparty na nawigacji i stacji bazowej RTK). System ten był pokazywany praktycznie w 2 dniu w pokazów polowych w Brzezimierzu. Pan Paweł Kata z firmy Agrarada przedstawił zebranym – najnowsze techniki wentylacyjne i chłodnicze firmy TOLSMA w przechowalniach ziemniaka, umożliwiające elastyczne dopasowanie warunków dla bulw składowanych w skrzyniopaletach.
Na zakończenie wszystkich prezentacji i panelu dyskusyjnego Dyrektor Krzysztof Korolewicz omówił krótko historię firmy i stan obecny rozwoju spółki, w tym prężne inwestycje techniczno-budowlane i specjalistyczny park maszynowy. Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. produkuje swoje materiały nasienne w 2 oddziałach – Laski Koszalińskie i Obliwice (k/Lęborka), których położenie charakteryzuje się wybitnymi cechami warunkującymi dobrą produkcję zdrowego sadzeniaka – I strefa zdrowotności, ok. 15 km w linii prostej od morza, gleby klasy III i IV, roczne opady ok. 628 mm (700 mm), średni plon sadzeniaków brutto 33 t/ha. Sadzeniaki przechowywane są w przechowalniach w Świeminie – na 1000 t i Laskach Koszalińskich na 3000 t – wyposażone w automatyczną wentylację firmy Tolsma Techniek oraz zakładzie w Obliwicach w przechowalni 4000 ton.

W drugim dniu spotkania (28 czerwca) zwiedzano siedzibę spółki AGRARADA w Brzezimierzu oraz pola pokazowe, na których zaprezentowano w uprawie 4 odmiany ziemniaka hodowli Europlant: Krasa, Vineta, Bellarosa i Jelly (nawożone nawozami Yara i chronione produktami Syngenta). Odmiana Krasa (na której odbywał się pokaz pracy kombajnu Grimme) – to bardzo wczesna, jadalna, odpowiednia na wczesny zbiór, plon średni, żółty miąższ i dobre walory kulinarne (typ sałatkowy, zwięzły). Odmiana Vineta nr 1 – wczesna, jadalna, wysoko plonująca, odporna na suszę, do konsumpcji i konfekcji. Odmiana Bellarosa, o czerwonej skórce i żółtym miąższu – preferowana do konfekcji i dla marketów (stabilna, wysoki plon 50 t/ha, okrągłe bulwy). Odmiana Jelly jest tu odmianą z grupy odmian średnio późnych – jadalną, upatrywana jest w marketingu firmy na odmianę perspektywiczną. Wykazuje wybitne wartości kulinarne (żółty miąższ i bardzo dobry smak), które są ważne dla konsumenta. Charakteryzuje się też wysokim potencjałem plonotwórczym – powyżej 50 t/ha i bardzo dobrze przechowuje się do wiosny. Obecnie branża ziemniaka kładzie nacisk na wysoką jakość ziemniaka jako produktu (ładne bulwy ,średniej wielkości, nie porażone przez choroby i szkodniki), ok. 20% -30% bulw przerośniętych przechowywana jest na darmo i nie znajduje późniejszych odbiorców (generalnie prowadzi do straty ekonomicznej)

Pokaz pracy maszyn AGRARADY – Manewry Polowe
O godz. 10.00 ruszyliśmy w pole. Był to największy i najbardziej aktywny pokaz maszyn do uprawy i zbioru ziemniaka jaki był kiedykolwiek prezentowany w naszym kraju. Na innych imprezach z reguły nie ma takich możliwości logistycznych, jak na miejscu w siedzibie firmy Agrarada w Brzezimierzu, z tak dużą ilością sprzętu i możliwościami.

Park maszyn i urządzeń był bardzo bogaty. Firma Agrarada mając swoje pola pokazowe pod ręką”, mogła przeprowadzić ten pokaz bez przeszkód. Oprócz pokazu pracy maszyn w polu, zorganizowano także Agrarada Roadshow na placu manewrowym firmy, w którym udział wzięły wszystkie produkty z palety “ofertowej” – czyli maszyny, których przedstawicielem w Polsce jest firma Agrarada. Wszystkie maszyny pokazowe agregatowane były z ciągnikami Valtra (Finlandia) i Challenger.
Prezentacji sprzętu i maszyn w pokazach polowych na miejscu w Brzezimierzu dokonali doświadczenie pracownicy firmy AGRARADA wyłącznego dystrybutora na Polskę m.in. marki GRIMME – maszyn do uprawy, produkcji i zbioru ziemniaka. Jakość tych maszyn doceniło już wielu rolników w Polsce, w tym firma Europlant, która posiada wiele maszyn Grimme w swoim parku maszynowym. GRIMME GmbH jako największy producent na świecie maszyn do uprawy i zbioru ziemniaka ma w swojej ofercie dużą liczbę pozycji. W Brzezimierzu pokazane zostały sadzarki z seri GL 34T, jako 4-rzędowy zestaw do sadzenia bulw wyposażony w zaprawiarkę do zapraw płynnych (Monceren, Prestige), 1-rzędowy kombajn SE 140 do zbioru bulw ze zbiornikiem o pojemności 4 ton i wysokości załadunku aż do 4,25 m. Również w przypadku tego kombajnu był on wyposażony w system skrętnej tylnej osi i zaczepu, system naprowadzania zespołu kopiącego na redlinę, hydrauliczny napęd taśm z regulacją prędkości przesuwu.

Ostatnim elementem pokazu był bierny obsypnik formujący Grimme GH-3000, aktywny obsypnik z serii GF (75-4) charakteryzujący się aktywnym spulchnianiem z użyciem zębów glebogryzarki i profilowaniem redlin przy użyciu blach formujących – nadający końcowy kształt redlin w polu. Obsypniki te wyróżniają się dużą wszechstronnością. Odpowiednia modyfikacja pozwala wykorzystywać je do obsypywania roślin ziemniaka po wschodach. Ponadto bardzo szeroki wybór korpusów obsypujących, zębów spulchniających oraz blach profilujących, również ze stali nierdzewnej pozwala na optymalny dobór narzędzia do posiadanych warunków glebowych.

Poranny pokaz mógł odbyć się bez przeszkód, choć w południe już trochę popadało, po czym nastąpiła poprawa pogody. Na kolejne Dni Pola będzie trzeba poczekać do następnego roku.