Ziemia podrożała o 400 zł

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w III kwartale wynosiła 12 297 zł i była ponad 400 zł wyższa niż w II kwartale br. (wtedy wyniosła 11 869 zł za 1 ha).

Jak podkreślają sami rolnicy, ceny w Polsce osiągają w wielu regionach poziom nieakceptowany dla nich, pomimo otrzymywania dopłat bezpośrednich. Pośrednio potwierdza to niski poziom wzrostu cen utrzymujący się od początku roku.

W III kwartale 2008 r. Agencja najdrożej sprzedawała grunty rolne w województwach: wielkopolskim (ponad 21,5 tys. zł/ha), opolskim i kujawsko-pomorskim (prawie 17 tys. zł/ha). Natomiast najtaniej, bo średnio za nieco ponad 9 tys. zł/ha, można było nabyć grunty tylko w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim.

W Zasobie do rozdysponowania pozostało około 320 tys. ha, natomiast w dzierżawie jest prawie 1 mln 800 tys. ha.
Najwięcej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenach województw: zachodniopomorskiego (ok. 56 tys. ha), warmińsko-mazurskiego (ok. 51 tys. ha), lubuskiego (ponad 36 tys. ha), dolnośląskiego (ok. 37 tys. ha). Z kolei najmniej gruntów Agencja posiada w województwach: małopolskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.
Agencja sprzedaje grunty na przetargach nieograniczonych, do których może przystąpić każdy. Na tych przetargach można kupić od Agencji nie więcej niż 500 ha. Na przetargach ograniczonych tylko dla rolników, do 300 ha oraz w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców, też nie więcej niż 500 ha.

Za ANR MS/Wrp.pl