Zielony Blok w Elektrowni Połaniec

Największy na świecie blok opalany wyłącznie biomasą powstaje w Elektrowni Połaniec. 21 lipca odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję, jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Gospodarki.

Zgodnie z unijnymi przepisami udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł w w bilansie energii finalnej w 2020 r. dla Polski został określony na poziomie 15 proc. Polska w 2009 r. z wykorzystaniem biomasy wytworzyła prawie 4,9 TWh energii elektrycznej, czyli 3,5 razy więcej niż w roku 2005 r.
Inwestorem Zielonego Bloku” w Elektrowni Połaniec jest firma GDF Suez Energia Polska SA. Moc nowego bloku ma wynosić 190 MW i będzie w nim spalana biomasa drzewna i pochodzenia rolniczego. Budowa “Zielonego Bloku” rozpocznie się w listopadzie 2010 r., a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2012 r.
Źródło: www.mg.gov.pl