Zielone źródło energii

Zgodnie z unijnymi dyrektywami do 2010 roku 7,5 % całości energii zużywanej w Polsce musi pochodzić ze źródeł odnawialnych(wiatr, woda, spalanie odpadów drzewnych, rolniczych, biogaz). Jeżeli Polska nie będzie w stanie samodzielnie wyprodukować tej ilości to będzie musiała ją importować z krajów, które nadwyżkami takiej energii dysponują.

Dlatego też strzałem w przysłowiową dziesiątkę, sądząc po frekwencji, okazało się zorganizowane z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych i Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego reprezentowanego przez DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), 19 października w Opolu, seminarium pt. Energia z Biomasy”. W konferencji poświęconej wykorzystaniu produkcji roślinnej w wytwarzaniu energii w Polsce i Niemczech licznie udział wzięli rolnicy z całej Polski oraz przedstawiciele biznesu i nauki. Mieli oni okazję wysłuchać ciekawych wykładów prezentujących możliwości wykorzystania produkcji rolniczej do celów energetycznych, między innymi, plany zagospodarowania biomasy w BOT Elektrowni Opole S. A. przedstawił dr inż. Henryk Majchrzak, a Ryszard Wojtasiewicz, prezes Związku Gorzelni Polskich mówił o wykorzystaniu surowców rolniczych do produkcji bioetanolu. Natomiast, o poziomie rozwoju i doświadczeniach uzyskiwaniu energii z biomasy w Niemczech, opowiedział zebranym Frank Hofmann z Instytutu Energetyki i Środowiska w Lipsku. Nie zabrakło też w drugiej części konferencji panelowej dyskusji, w czasie której doszło do wymiany doświadczeń związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych w obu krajach.

Doskonały przykład zakładu przemysłowego zainteresowanego produkcją zielonej energii stanowi BOT Elektrownia Opole S.A., krajowy prekursor w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy. Elektrownia Opole posiada bowiem pierwsze w Polsce Świadectwo Pochodzenia Energii Odnawialnej wyprodukowanej w technologii współspalania węgla kamiennego i biomasy. BOT elektrownia Opole S.A. w technologii współspalania może spalić rocznie 200 000 ton biomasy.

Zdaniem Kazimierza Żmudy, zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi seminarium w Opolu być może będzie pierwszym krokiem w kierunku przełamania impasu towarzyszącemu już od lat w naszym kraju w wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne.Obecnie w Polsce rośliny energetyczne uprawiane są na obszarze około 6 tysięcy hektarów. Są to niewielkie plantacje średnio o wielkości 11 hektarów, które nie są jeszcze podstawowym źródłem utrzymania rolników. Rolnictwo, jak twierdzi Żmuda, może zagwarantować niezbędną ilość odnawialnych źródeł energii potrzebnej do realizacji założonych celów krajowych czy zobowiązań międzynarodowych. Chłopi podejmą się uprawy roślin energetycznych, ale pod warunkiem, że będą to uprawy konkurencyjne w stosunku do innych. Wykorzystywanie produkcji roślinnej jako źródła energii może tworzyć dodatkowy dochód dla rolników, jak i przyczynić się do tworzenia tak potrzebnych nowych miejsc pracy na wsi, poza tradycyjną produkcją rolniczą.

Następnym, zaś krokiem wykonanym przez samorząd rolniczy i DLG w kierunku “zielonej energii” będzie kontynuacja tematyki seminarium podczas następnej konferencji, która odbędzie sięw listopadzie w Hanowerze (8 – 12.11 .2005) podczas Targów Agritechnica 2005.


(WOC)