Zielone światło dla elektrowni atomowej w Żarnowcu

Na Pomorzu rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z lokalizacją i budową elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Koordynację zadań powierzono parkom naukowo-technologicznym z Gdańska i Gdyni, działającym jako integratory środowisk nauki, przemysłu i biznesu w regionie.

Analizy i dokumenty strategiczne opracuje zespół roboczy, opierając się na wytycznych europejskich odnośnie likalizacji elektowni jądrowych. W skład zespołu weszli m.in. przedstawiciele marszałka województwa, wojewody pomorskiego, samorządów lokalnych, Politechniki Gdańskiej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Środki niezbędne do realizacji przygotowań regionu będą pozyskiwane z funduszy europejskich.

Energia jądrowa jest zaliczana do tzw. czystej energii, przyjaznej dla środowiska. Lokalizacja w Żarnowcu ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla Pomorza, a także Polski północnej i wschodniej. Polski rząd nie podjął jeszcze decyzji, gdzie powstanie ostatecznie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa, ale za jedną z najlepszych i najbardziej prawdopodobnych lokalizacji uważany jest Żarnowiec.

E.G./WRP
na podst. UMWP