Zielona Energia – nowy kredyt inwestycyjny w Banku BGŻ

Bank BGŻ oferuje nowy kredyt inwestycyjny – Zielona Energia. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy lub biogazu.

O kredyt na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw lub energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Kredyt może zostać udzielony na okres do 15 lat. Dostępny jest w złotych, dolarach amerykańskich oraz euro. Minimalna kwota kredytu wynosi 1 mln zł lub równowartość w walucie zagranicznej.

Więcej informacji na www.bgz.pl.