Zielona energia na Pomorzu

Ponad 40 mln zł unijnego dofinansowania otrzymało w województwie pomorskim 14 projektów związanych z rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Wartość tych przedsięwzięć to prawie 74 mln zł.

Wśród beneficjantów znaleźli się m.in. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., która na realizację projektu Energetyczne wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód” – o wartości ponad 24 mln zł – otrzyma ponad 7 mln zł wsparcia. Przedsięwzięcie to promuje kompleksowe rozwiązania w sferze energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz zapewnia trwałe i całkowite rozwiązanie problemu negatywnego wpływu metanu na środowisko naturalne otaczające gdańską aglomerację.
Gmina Kobylina na realizację programu wykorzystania energii słonecznej na swoim terenie, o wartości prawie 9 mln zł, otrzyma ponad 6 mln unijnego wsparcia. Projekt ten powiązany jest z wcześniejszymi inwestycjami beneficjenta w termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, w ramach działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, koncentruje się na tworzeniu warunków dla upowszechniania produkcji i wykorzystania tzw. zielonej energii. W
odpowiedzi na konkurs zostały złożone 24 projekty. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał spośród nich 14, które dotyczą budowy nowej oraz rozbudowy już istniejącej infrastruktury, a także zakupu urządzeń niezbędnych do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Wybrane przedsięwzięcia pozwolą na pełniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej i zwiększenie sprawności ich wykorzystania oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w regionie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności