Zgodnie z sugestia izba rolniczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniło uwagi izb rolniczych do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na konieczność ograniczenia nadającego hodowcom, bądź organizacjom hodowców, prawa do kontroli zgodności informacji uzyskanych na temat obrotu materiałem siewnym, ponieważ niedopuszczalnym jest, aby spółka z o.o., w której podmiotami są też hodowcy zagraniczni była uprawniona do przeprowadzania kontroli u rolników, gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, wysyłania listów i zapytań nt. zasiewów – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Jak podkreśla KRIR w projekcie rozporządzenia uwzględniono również stanowisko samorządu rolniczego odnośnie możliwości pobierania jednorazowej opłaty licencyjnej przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Do tej pory taka możliwość nie była wystarczająco jasno określona.

Źródło: KRIR