Zgodnie z przyjętym harmonogramem

W ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła już 13,793 mld zł, co stanowi 93,03 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel. Jest to kwota wyższa o ponad 1,994 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z tytułu ONW ARiMR  przekazała do tej pory rolnikom 1,225 mld zł. Stanowi to 93,30 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności.

Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 r. jest także  lepszy niż w kampanii 2015. Do 23 maja 71,26 proc. rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 22,86 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat,  dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą – informuje Biuro Prasowe AR i MR.

Źródło: AR i MR